Που μπορώ να βρώ περισσότερες πληροφορίες για τον θηλασμο;

 

La Leche League International- La Leche League Ελλάδας (LLL).  Η LLL εχει ομάδες υποστήριξης παγκοσμίως και σε ολόκληρη τη χώρα . Επικοινωνήστε με μια σύμβουλο θηλασμού στην περιοχή σας . Υπάρχουν επίσης, συμβούλοι θηλασμού που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και στα νοσοκομεία και μπορούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας . Υπάρχουν πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο. Δείτε τις συνδέσεις μας για να ξεκινήσετε.

Ελλάδα:

 • La Leche League Ελλάδας: http://www.lllgreece.org/
 • Σύλλογος Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας IBCLC Ελλάδος:http://www.thilasmosonline.info/
 • Δίκτυο Δράσης για την βρεφική και παιδική διατροφή Προστασία, προαγωγή και υποστήριξη του μητρικού θηλασμού στην Ελλάδα:http://ibfan.gr/
 • Πανελλήνιο Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας:https://www.facebook.com/thilazo?fref=ts
 • Μητρικός Θηλασμός http://www.mitrikosthilasmos.com/
 • Αλκυόνη– Εθνική πρωτοβουλία προαγωγής μητρικόυ θηλασμού  http://epilegothilasmo.gr/
 • Θηλασμός –http://www.thilasmos.com/

Διεθνείς ιστοσελίδες :

 • La Leche League International : http://www.llli.org/
 • Low Milk Supply :http://www.lowmilksupply.org/   δίνει πληροφορίες για  προβλήματα μειωμένης παραγωγής γάλακτος.
 • Breastfeeding.com: Εδώ μπορείτε να βρείτε πολλές χρησιμες πληροφορίες και να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με άλλες μητέρες.
 • Kellymom.com Εδώ μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις σας

Βιβλία :

 • Θηλασμός Μία υπέροχη εμπειρία,Πατσούρου Αννα,Συγχρονοι Ορίζοντες ,2013
 • The Breastfeeding Mother’s Guide to Making More Milk, by Diana West and Lisa Marasco McGraw-Hill, 2008.
 • The Nursing Mother’s Herbal, by Sheila Humphrey, Fairview Press Minneapolis, 2003.
 • The Nursing Mother’s Companion, Kathleen Huggins, Harvard Common Press, 1999